Món mỳ Ý chúng mình thích mê!

Nhìn đồ ăn của mình được chuẩn bị như thế này thì bạn nào chả hăm hở ăn uống. Mỗi giờ ăn của chúng mình

ở Thăng Long Academy như một giờ trải nghiệm, thực sự là thú vị lắm đấy.

Bài Viết Liên Quan